Vingroup bổ nhiệm Phó tổng giám đốc 30 August 2016 | 8:18 am

Thứ ba, 30/8/2016 | 15:18 GMT+7

Thứ ba, 30/8/2016 | 15:18 GMT+7

Cùng với việc bổ nhiệm bà Dương Thị Hoàn từ ngày 29/8, Vingroup cũng miễn nhiệm 3 Phó tổng giám đốc khác. 

Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) vừa quyết định bổ nhiệm bà Dương Thị Hoàn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Tại văn bản này, Vingroup cũng miễn nhiệm 3 Phó tổng khác kể từ ngày 29/8 theo nguyện vọng cá nhân. Đó là bà Nguyễn Diệu Linh, bà Vũ Tuyết Hằng và ông Đặng Thanh Thủy. Như vậy, sau quyết định này, ban điều hành của Vingroup sẽ có 4 Phó tổng giám đốc.

Hiện bà Nguyễn Diệu Linh vẫn giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Ông Đặng Thanh Thủy và bà Vũ Tuyết Hằng vẫn giữ vị trí lãnh đạo tại các công ty thành viên.

Bà Vũ Tuyết Hằng hiện còn giữ chức vụ thành viên HĐQT và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã CK: TTF) – đơn vị mà một công ty con của Vingroup hiện sở hữu 49,9% vốn. 

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if (parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’) {
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});

Parser.SITE_URL = ‘http://vnexpress.net’;
Parser.URL = ‘http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v2’;
Parser.FLASH_URL = ‘http://st.f4.vnecdn.net/responsive/f/v24’;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.SITE_ID = 1003159;
Parser.parseAll();
}
if (device_env != 1 && typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}

 

Vnexpress