Mặt bằng căn hộ - Chung cư học viện kỹ thuật quân sự
Mặt bằng căn hộ - Chung cư học viện kỹ thuật quân sự
Mặt bằng căn hộ - Chung cư học viện kỹ thuật quân sự

Mặt bằng tổng thể chung cư 60 Hoàng Quốc Việt - HVKTQS

/
CHUNG CƯ HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ SỐ 60 HOÀNG…

Mặt bằng căn hộ D3

/
Mặt bằng căn hộ loại D3 chung cư 60 Hoàng Quốc Việt…

Mặt bằng căn hộ D2

/
Mặt bằng căn hộ loại D2 chung cư 60 Hoàng Quốc Việt…

Mặt bằng căn hộ D1

/
Mặt bằng căn hộ loại D1 chung cư 60 Hoàng Quốc Việt…

Mặt bằng căn hộ loại C

/
Mặt bằng căn hộ loại C chung cư 60 Hoàng Quốc Việt…

Mặt bằng căn hộ loại B

/
Mặt bằng căn hộ loại B chung cư 60 Hoàng Quốc Việt…

Mặt bằng căn hộ loại A

/
Mặt bằng căn hộ loại A chung cư 60 Hoàng Quốc Việt CHÍNH…