Cần Thơ xử lý phản ánh khẩn cấp của doanh nghiệp trong ngày 29 August 2016 | 3:20 am

can-tho-xu-ly-phan-anh-khn-cap-cua-doanh-nghiep-trong-ngay

Cần Thơ đang tiến đến xây dựng đô thị thông minh. Ảnh: Cửu Long

Đường dây nóng này hoạt động liên tục 24/24 giờ suốt 7 ngày trong tuần, qua số điện thoại 888.773.666.

Theo đó, từ ngày 5/9, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cá nhân phản ánh những vấn đề liên quan đến thành phố Cần Thơ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và nội dung vụ việc bằng lời nói qua đường dây nóng. Các thông tin này được giữ bí mật khi có yêu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao thành lập bộ phận tiếp nhận và quản lý thông tin phản ánh, trình Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, chuyển cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý. Trường hợp khẩn cấp phải xử lý ngay trong ngày làm việc. Các khiếu nại, tố cáo và có tính chất phức tạp, thời gian xử lý theo quy định hiện hành. Những thông tin khác xử lý tối đa trong 3 ngày làm việc.

Nơi xử lý phải trả lời bằng lời nói qua đường dây nóng hoặc văn bản, chuyển về cơ quan tiếp nhận qua hệ thống Quản lý điều hành văn bản điện tử của thành phố để thông báo kết quả đến người phản ánh ngay trong ngày làm việc.

Cửu Long 

Vnexpress