Bắt đầu lên kế hoạch cho dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Văn phòng chính phủ đã đưa ra thông báo mới đây nhất về dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, kết luận cuối cùng được đưa ra bởi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã được Quốc hội thông qua.

Trong thông báo chỉ rõ, dự án đường cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm và cần được bảo đảm theo đúng quy trình. Đầu tiên cần có sự chấp thuận từ Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để từ đó trình lên Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, đáp ứng đầy đủ tiến độ yêu cầu.

Mục tiêu đề ra

Dự án xác định cụ thể yêu cầu và mục tiêu chính là hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam nhằm đáp ứng khả năng vận tải lớn, tốc độ cao và an toàn; kết nối các đặc khu kinh tế, công nghiệp, cảng biển nhằm phát triển đồng bộ kinh tế – xã hội những khu vực có đường cao tốc chạy qua nói riêng và cả đất nước nói chung.

Ngoài ra, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ góp phần kết nối các khu kinh tế, xã hội từ Hà Nội – Hồ Chí Minh, qua 20 tỉnh, thành phố của đất nước. Dự  án được đánh giá phù hợp với nguồn lực, định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng, giảm thiểu áp lực và khai thác hiệu quả hơn tuyến đường Quốc lộ 1.

Phương án đầu tư

Trực tiếp Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có phương án chỉ đạo giao cho Bộ giao thông vận tải thực hiện tư vấn 2 phương án: nhà nước hỗ trợ 60.000 tỷ đồng và 70.000 đồng; báo cáo chính phủ để quyết định trước khi trình Quốc hội. Trong đó nguồn vốn hỗ trợ cua nhà nước sẽ dành chủ yếu để giải phóng mặt bằng và một phần cho đầu tư, phần còn lại huy động từ nguồn vốn được xã hội hóa (chiếm 70% tổng mức đầu tư dự kiến).

Tiếp đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trường trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Dự án theo quy định để tiến độ triển khai được đảm bảo. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, còn thành viên trong Hội đồng sẽ là lãnh đạo các bộ, ngành theo quy định. Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ mời thêm các chuyên gia có kinh nghiệm về kinh tế – kỹ thuật để tư vấn, định hướng rõ ràng cho dự án.

Bộ giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện đề án, chủ động chỉ định tư vấn thành lập các dự án đầu tư thành phần và triển khai xây dựng ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ tương đầu tư toàn tuyến.

Nguồn: http://chungcuhocvienkythuatquansu.net/